Kaspars Kauliņš: Mākslīgā intelekta tehnoloģiju tendences uzņēmējdarbībā 2022. gadā

Insights
1 minute
Attēls
Kasparstrends- HERO.png

Kaspars Kauliņš, Tilde starptautiskā biznesa attīstības vadītājs

Sākoties pandēmijai, uzņēmumi visā pasaulē fokusējās uz izdzīvošanu - meklējot jaunus noieta kanālus, cīnoties ar piegāžu ķēžu problēmām, un pārkārtojot uzņēmumu iekšējos procesus darbam attālinātā režīmā. Tagad situācija ir nedaudz mainījusies, un uzņēmēji jaunajam gadam izvirza pavisam citas prioritātes, lai atgrieztos uz izaugsmes un attīstības ceļa.

Tehnoloģiju konsultāciju uzņēmuma "Gartner" nesen publicētajā pētījumā, kura ietvaros aptaujāja gandrīz 2400 uzņēmumu pārstāvju visā pasaulē, secināts, ka 2022. gadā visvairāk pieaugs uzņēmējdarbības investīcijas tieši informācijas tehnoloģiju risinājumos. Arī mēs Tildē esam apkopojuši viedokļus par tehnoloģiju inovāciju tendencēm, kas ietekmēs uzņēmējdarbību jau šajā gadā.

test

Lielākā uzmanība uzņēmējdarbībā tuvākajā nākotnē tiks veltīta risinājumiem, kurus atbalsta mākslīgais intelekts. Tas ļaus vēl vairāk palielināt uzņēmumu darbības efektivitāti, ietaupīt cilvēkresursu un finanšu resursus, kā arī uzlabot lietotāju pieredzi. Investīciju pieaugums IT infrastruktūrā un risinājumos ļaus nākotnē labāk konkurēt mainīgajos tirgos, bet tie, kas laikus neiekāps mākslīgā intelekta balstīto tehnoloģiju vilcienā, nākotnē zaudēs konkurences cīņā, nespējot sasniegt tehnoloģiski attīstītāku uzņēmumu biznesa rādītājus.

Investīcijas viedajos sarunbotos pārsniegs līdzšinējās prognozes

Saskaņā ar Starptautiskās datu korporācijas (International Data Corporation – IDC) informāciju, investīcijas mākslīgā intelekta iespējotos risinājumos 2022. gadā sasniegs 68,5 miljardus eiro. Tas ir trīsreiz vairāk nekā tika prognozēts pirms 4 gadiem. Ņemot vērā Tildes specializāciju, vēlos īpašu uzmanību pievērst viedajām valodu tehnoloģijām.

Pandēmija būtiski paātrinājusi arī mākslīgā intelekta virtuālo asistentu jeb sarunbotu iesakņošanos uzņēmējdarbībā. Situācijā, kad cilvēki nevarēja fiziski apmeklēt veikalus un klientu apkalpošanas centrus, uzņēmumi visā pasaulē arvien vairāk sāka ieviest un attīstīt sarunbotus, tādējādi nodrošinot klientu atbalsta pieejamību attālinātā režīmā 24/7, veidojot labāku lietotāju pieredzi un ceļot klientu apmierinātību.

Arī tirgus un patērētāju datu analīzes uzņēmums "Statista" prognozē, ka 2025. gadā globālais sarunbotu tirgus pārsniegs 1 miljardu eiro vērtību. Tā ir milzīga izaugsme, jo vēl 2016. gadā šā tirgus vērtība tika lēsta vien ap 168 miljoniem eiro. Ņemot vērā šo izrāvienu, kas lielā mērā veidojies pandēmijas ietekmē, arī šajā gadā varam cerēt uz daudzu jaunu sarunbotu ienākšanu un esošo risinājumu darbības paplašināšanu - nenogurstošie virtuālie palīgi kļūs gan zinošāki, gan arī spēs palīdzēt risināt arvien jauna veida uzdevumus, esot pieejami arvien plašākam lietotāju skaitam.

test

Attīstoties tehnoloģijām, virtuālie asistenti sazināsies arī vairākās valodās, un tam ir labi pirmie piemēri arī tepat Latvijā.

Pirmais ar mākslīgo intelektu apveltītais loģistikas sarunbots, kurš labi pārvalda visas trīs Baltijas valodas, kā arī angļu valodu, šogad pievienojās starptautisko sūtījumu piegādes uzņēmumam DPD. Viedais virtuālais palīgs ļauj nodrošināt operatīvāku klientu apkalpošanu un efektīvāku sūtījumu piegādes procesu lielam klientu skaitam visās trīs Baltijas valstīs.

test

Virtuālo asistentu tehnoloģijas attīstās un nobriest, skaidrākas kļūst arī lietotāju gaidas attiecībā uz tām. Zināmu vilšanos, iespējams, sagādā vienkāršotie risinājumi, kas ir salīdzinoši viegli ieviešami un uzturami, tomēr nenodrošina iespēju veidot cilvēciskus dialogus dabīgā sarunvalodā. Tādēļ varam prognozēt, ka šādu risinājumu īpatsvars samazināsies. Tas nozīmē, ka organizācijas dos priekšroku ar mākslīgā intelekta dabīgās valodas apstrādes tehnoloģijām nodrošinātiem risinājumiem, kas, cita starpā, ļauj integrēt sarunbotus ar uzņēmumu iekšējām informācijas sistēmām un datubāzēm.

Virtuālo asistentu zināšanu bāzes paplašināšana, kas ļauj lietotājam saņemt informāciju un atbalstu par iespējami plašāku jautājumu loku, ir viens no aktuālajiem attīstības virzieniem.

Paplašinoties virtuālo palīgu lietojumam dažādās nozarēs un arī mākslīgā intelekta risinājumu lietojumam vairāk un mazāk saistītos scenārijos, parādījušies arī pirmie "saimniekboti" - masterbots, kas spēj pārvaldīt citus virtuālos asistentus vai to zināšanu bāzes. Arī mēs Tildē, sadarbībā ar Kultūras Informācijas Sistēmu Centru (KISC) un Valsts Kanceleju strādājam šajā virzienā. Šajā sadarbībā veidotais valsts pārvaldes virtuālais asistents Zintis ir unikāls risinājums Eiropā, kura zināšanu bāze ļauj nodrošināt atbalstu gandrīz 100 valsts pārvaldes institūcijām un to klientiem.

test

Pandēmijas laika ierobežojumi būtiski mainījuši arī iekšējās un ārējās komunikācijas procesus. Lielākā daļa sanāksmju tiek organizētas attālinātā režīmā, tādēļ ievērojami pieaugusi vajadzība pēc efektīvas šādu pasākumu pārvaldības.

Arī šajā jomā uzņēmumiem talkā nāk mākslīgā intelekta tehnoloģiju risinājumi. Tirgū jau parādījušies pirmie virtuālie sapulču asistenti jeb digitālie sekretāri, kas var palīdzēt sanāksmju plānošanā un organizēšanā, kā arī piedalīties attālinātā sapulcē kādā no saziņas platformām un veikt dažādus uzdevumus, kas tiek doti ar balss komandām - veikt sanāksmju ierakstīšanu, sagatavot sapulču transkriptus un protokolus, rezervēt nākamās sapulces laiku, nosūtīt e-pastus sanāksmes dalībniekiem vai nodot rakstiskus uzdevumus konkrētiem darbiniekiem.

test

Viedās tehnoloģijas, kas saprot un atdarina cilvēka runu

Viena no mākslīgā intelekta valodu tehnoloģiju jomām, kas, pateicoties neironu tīklu un padziļinātās mašīnmācīšanās straujajai ienākšanai, pēdējo piecu gadu laikā piedzīvo sava veida atdzimšanu, ir runas tehnoloģijas. Runas atpazīšana, kas ļauj balsī sacīto vai ierakstā dzirdamo runu pārvērst tekstā, strauji attīstās arī tepat Latvijā.

Piemēram, Tildes runas atpazinējs, kas nodrošina runas pārvēršanu tekstā, laba audioieraksta kvalitātes gadījumā atpazīst pat 95% un vairāk no runātā. Līdz ar šīs tehnoloģijas kvalitātes pieaugumu palielinās arī tās pielietojums visdažādākajās jomās.

Baltijas valstis ir vienas no Eiropas pionierēm runas atpazīšanas risinājumu izmantošanā arī publiskajā sektorā. Šādi risinājumi palīdz un atvieglo daudzu profesionāļu darbu, piemēram, Igaunijas tiesās mākslīgais intelekts nodrošina automatizētu tiesu sēžu protokolu sagatavošanu. Paredzams, ka šajā gadā pieaugs runas atpazinēju izmantošana arī klientu sarunu ierakstu analīzes un apkalpošanas kvalitātes uzlabošanas vajadzībām.

test

Lai nodrošinātu informācijas un pakalpojumu pieejamību iespējami plašam lietotāju lokam, jādomā par dažādu saziņas kanālu izmantošanu.

Arī Eiropas uzņēmumi arvien vairāk sāk ieviest automatizētus telefonzvanus jeb robozvanus, lai sasniegtu tās iedzīvotāju grupas, kas saziņā dod priekšroku telefona zvaniem. Mākslīgā intelekta runas un dabīgās valodas apstrādes tehnoloģiju integrācija paver iespējas jaunas paaudzes risinājumiem saziņā pa tālruni - telefonijas botiem.

Tie ne vien spēj atskaņot balsī iepriekš sagatavotu informāciju lietotājiem, bet arī spēj saprast cilvēka teikto un tādējādi palīdzēt rast atbildes uz dažāda rakstura jautājumiem par konkrēto produktu vai pakalpojumu, kā arī tikt galā ar vienkāršākām tehniskām problēmām, kas var rasties to lietotājiem. Domājams, ka šādi telefonijas virtuālie asistenti jau šogad parādīsies arī Latvijā.

Mākslīgais intelekts, kurš pielāgojas lietotāja emocijām

Popularitāti gūst arī emociju mākslīgais intelekts (emotional artifficial intelligence) vai mākslīgais emociju intelekts (artifficial emotional intelligence), kas ar tehnoloģiju palīdzību nosaka un novērtē cilvēka emocionālo stāvokli. Kā materiāls tiek izmantota cilvēka sejas izteiksme, acu kustības, balss tembrs. "Gartner" paredz, ka jau gada laikā 10% personīgo viedierīču būs aprīkotas ar emociju atpazīšanas tehnoloģijām.

Arī "Tilde" jau 2019. gadā uzsāka sadarbību ar Latvijas Universitāti, lai pētītu cilvēka un datora saziņas emocionālos aspektus. Kopprojekta ietvaros notiek darbs pie algoritma izstrādes, kas atpazītu cilvēka emocijas, un analizētu lietotāju sarunas ar klientu atbalsta speciālistiem, vērtējot indivīda emocijas sarunas gaitā. Tas ļaus atbilstoši reaģēt un tādējādi mazināt klientu neapmierinātību. Savukārt, lai nodrošinātu lietotājiem iespējami dabīgu saziņu ar virtuālo palīgu arī balsī, "Tilde" strādā pie izteiksmīgas balss sintēzes risinājumiem.

test

Mašīntulkošanu papildinās tekstu rediģēšana

Jau vairākus gadus plašu popularitāti guvuši dažādi mākslīgā intelekta tehnoloģijās veidoti mašīntulkošanas risinājumi, kas satura tulkošanu padarījuši daudz ātrāku un vienkāršāku. Specializēti mašīntulkošanas risinājumi tiek veidoti arvien plašākam valodu un nozaru klāstam.

Strauji attīstās arī dažādi integrētie risinājumi, kas paver plašākas iespējas mākslīgā neironu tīklu mašīntulkošanas tehnoloģiju pielietojumam. Piemēram, mājaslapu informācijas nodrošināšana vietējā valodā tirgos, uz kuriem plānots eksportēt preces vai pakalpojumus, mūsdienās kļuvusi ļoti vienkārša un salīdzinoši lēta, jo nav nepieciešama programmēšana, cilvēka tulkošana vai lapu dublēšana — tīmekļa vietnes tulkotājs izveido spraudni tīmekļa lapai, kuru var integrēt visu veidu vietnēs vai e-komercijas platformās. Attīstoties tehnoloģijām, arvien populārāka kļūs arī tekstu rediģēšana, kas vēl vairāk ietaupīs uzņēmēju laiku un resursus, nodrošinot augstvērtīgu rezultātu un kvalitāti.

test

Mākslīgais intelekts piedalīsies biznesa lēmumu pieņemšanā

Vēl viena joma, kuras izaugsmi prognozē "Gartner", ir lēmumu intelekts (angliski – decision intelligence). Pateicoties tam, ka organizācijas un privātpersonas var uzkrāt un saglabāt ļoti daudz un dažāda rakstura datus, strauji attīstās mākslīgajā intelektā balstītas tehnoloģija, kas spēj šos datus apstrādāt, mācīties no tiem un modelēt iespējamos attīstības scenārijus, padarot datos balstītu lēmumu pieņemšanu efektivitāku un ātrāku.

Sagaidāms, ka tuvākajos divos gados apmēram trešdaļa no lielajiem pasaules uzņēmumiem lietos šādas tehnoloģijas, lai analizētu milzīgus datu apjomus un pieņemtu argumentētus un sistēmiskākus lēmumus.

Noslēgumā gribu vēlreiz atgādināt, ka tehnoloģiju attīstība pēdējos gados ir kļuvusi ievērojami straujāka, jo pandēmijas ietekmē uzņēmumi daudz vieglāk pieņēma un pielāgoja savai darbībai inovācijas. Digitālās transformācijas vilciens traucas arvien ātrāk, tāpēc svarīgi tajā ielēkt, lai nezaudētu konkurences cīņā.

test

Sākotnēji publicēts: https://www.delfi.lv/news/versijas/kaspars-kaulins-maksliga-intelekta-tehnologiju-tendences-uznemejdarbiba-2022-gada.d?id=53954875